Nordvestenkuling

Fanømusikerne Ole Mouritzen (harmonika), Tove de Fries (violin), Nils Thorlund (guitar/banjo) og Jens Mouritzen (slagtøj/mandolin) har gennem nogle år lejlighedsvist fundet sammen og optrådt på øen, men også et par gange ”udenøs” som vi siger her. Sidste år valgte denne lejlighedskvartet navnet Nordvestenkuling i forbindelse med nogle jobs hvor der blev set tilbage mod legendariske Sand på Gulvet og deres karriere – hvor i øvrigt Ole Mouritzen og Nils Thorlund var med.
Ole og sønnen Jens Mouritzen slår til dagligt deres folder i Fanøs førende traditionelle balorkester Jæ Sweevers. Tove de Fries, bosat og aktivt spillende på Fanø i en årrække, blev under sin konservatorieuddannelse undervist i øens musiktradition af Peter Uhrbrand. Gennem årene har hun tillige ydet et stort stykke arbejde med at få børn og unge på øen i gang med at spille den lokale traditionsmusik. Nils Thorlund har siden Sand på Gulvets dannelse i 1974 hengivet sig engageret til Fanømusikken i en række musikalske sammenhænge. Blandt andet kan nævnes cd´en ”Neo Traditional Ism” som han sammen med Peter Uhrbrand udsendte i 2013. Den indeholdt begges nykomponerede musik i Fanøtraditionen.
Her er altså i høj grad tale om fire musikere der har lokaltraditionen som en fyldig del af deres musikalske dna, og de kan nok levere det musikalske råmateriale til et gedigent Fanøbal.