Billetter

Derudover kan du købe dem hos følgende butikker på Fanø:

 • Fanø Boghandel, Hovedgaden 48, 6720 Nordby, tlf. 75 16 21 84
  (Kun ved personligt fremmøde)
 • Uldsnedkeren Sønderho, Digevej 7, Sønderho, tlf. 75 16 41 31
  (Kun ved personligt fremmøde)

 • Dagli' Brugsen Sønderho, Landevejen 42, 6720 Sønderho, tlf. 88 81 23 12
  (Kun ved personligt fremmøde)
 • Evt. ved døren på spillestederne

Overnatning

 • Danibo - tlf.  75 16 36 99
 • NovaSol - tlf. 39 14 30 34
 • Turistkontoret - tlf.  70 26 42 00
 • Teltplads el. hal (v. billetkøb og/eller tilmelding til workshop) (Dette er desværre ikke aktuelt)
 • Camping, hotel el. Bed og breakfast: Fanø Turistbureau, 75 16 26 00